ॐ कैलाश शिवढुङ्गा शिवशक्ति महापीठ धाम

Share to:
https://www.youtube.com/watch?v=iTOd_f1yGC4&t=2s

ॐ कैलाश शिवढुङ्गा शिवशक्ति महापीठ धामका अध्यक्ष एवं पशुपति अन्नपुर्णा आश्रमका गण्डकी प्रदेश संरक्षक राजेन्द्र कुमार सुवेदी धामको वर्णन गर्दै :

Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *