नेपाल भोलेन्टियर रक्तदाता समाजले विश्व रक्तदाता दिवसको अवसरमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो १८ वर्ष जन्मदिनसंगै रक्तदान गरि जीवनदानको सुरुवात गरौ भन्ने

Read more