नेपाल पेनकेक सिलात मार्सल आर्ट सघको राष्ट्रिय खेलकुद बर्दियामा

Share to:

Like

One thought on “नेपाल पेनकेक सिलात मार्सल आर्ट सघको राष्ट्रिय खेलकुद बर्दियामा

  • March 14, 2021 at 2:38 pm
    Permalink

    हो बर्दिया पेनकेक सिलात संघको आयोजनामा प्रथम राषि्ट्रय पेनकेक सिलात प्रतियोगिता बर्दियामा सफलताको साथ सम्पन्न ।

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *